BSAE is de lijm die vervolgens alle partijen bij elkaar houdt en allen bijeen brengt rond interessante en relevante thema’s.

lid

Mieke Loncke

Als directeur van een beroepsfederatie heb je een zeer specifieke rol, met veel verantwoordelijkheid en vrijheid. Je moet van alle markten thuis zijn, overzicht bewaren, organisatorisch onderlegd zijn, strategisch denken en zelfs operationeel kunnen meedraaien. Ik ben lid geworden van BSAE omdat ik op zoek ben naar collega’s die in dezelfde situatie zitten en hun ervaringen en leerpunten kunnen delen. Ik wil netwerken en ervaringen uitwisselen binnen BSAE.

Ik zou graag meer te weten komen over de organisatie van een beroepsfederatie, ledenwerving- en retentie en sponsorshipmogelijkheden. Dat zijn thema’s die mij nu bezighouden. Doordat alle BSAE-leden met dezelfde materie bezig zijn kan zo’n netwerk volgens mij enkel verrijkend werken. BSAE is de lijm die vervolgens alle partijen bij elkaar houdt en allen bijeen brengt rond interessante en relevante thema’s.