Wat doet BSAE?

BSAE biedt voor alle aspecten waarmee de verenigingsprofessional te maken heeft een passende oplossing door middel van informatie (o.m. via het driemaandelijks ledenblad Community), meetups en opleidingen (BSAE Academy).

BSAE brengt verenigingsprofessionals samen om nieuwe inzichten te verwerven, om ervaringen uit te wisselen en van mekaar te leren. Voor de directeurs en leidinggevenden zijn er informele meetups waar peer2peer uitwisseling over ‘high level-topics’ centraal staat. Voor de verenigingsprofessionals en – medewerkers is er een uitgebreid aanbod aan masterclasses en opleidingen binnen de BSAE-Academy.

De verenigingsprofessionals worden op de hoogte gehouden via de digitale newsletter BSAE Insight en het driemaandelijkse magazine Community. De online kennisdatabank biedt toegang tot BSAE dossiers en documenten over specifieke topics zoals CRM, sociaal-juridische zaken, interne communicatie, HR voor ledenorganisaties, mededingingswetgeving.

Daarnaast maakt BSAE ook werk van andere diensten zoals een exclusieve verzekering beroepsaansprakelijkheid voor directeurs en managers binnen beroepsverenigingen en sectororganisaties. Dit is niet hetzelfde als een klassieke Burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering en is ook niet te verwarren met een verzekering voor bestuurdersaansprakelijkheid. Meer info vindt u hier.

Tijdens het najaar van 2017 en voorjaar van 2018 organiseert BSAE samen met FAB, de Fundraisers Alliance Belgium, een taskforce GDPR. De taskforce werkt samen met de geïnteresseerde leden van beide organisaties in de diepte rond zowel de GDPR verplichtingen als de opportuniteiten. Zij werken toe naar een aanbeveling voor implementatie van GDPR binnen ledenorganisaties. Die zal gedeeld worden met alle leden eind april 2018.

bsaebasics_2019_def.pdf

bsae2019_ppt.pdf